شش محرک تاثیرگذار بر مغز قدیم » مرکز مطالعات نورومارکتینگ


شش محرک تاثیرگذار بر مغز قدیم


 

 

این بار از نگاهی کمی متفاوت تر به محرک های موثر بر مغز قدیم می پردازیم. این شش بلوک، زبان مغز خزنده را رمزگشایی می کنند. برای شناخت درست نوع عملکرد مغز قدیم یا خزنده، باید با محرکهای آن آشنایی کامل داشت.

 

1. خودمحوری: فقط من! 

مشتری بالقوه اهمیتی به شرکت شما و یا حتی خود شما نمی دهد؛ چیزی که او از شما می خواهد، دانستن آن است که چگونه زندگی او را بهبود خواهید بخشید، و چگونه درد او را برطرف خواهید کرد. مغز قدیم، ارگان حفظ حیات و بقا است و تنها دغدغه وجود و بقای خود را دارد. مغز قدیم بشدت خودخواه است.

2. آغاز و پایان 

مغز خزنده تنها آغاز و پایان محتوای ارائه ی شما را به خاطر می سپارد، و اغلب محتوای میانی را از یاد می برد (برنامه ریزی ذهن ما به این صورت است و سعی در مبارزه با آن بیهوده است). پس ابتدای پیام خود را با صحبت کردن و داستانسرایی درباره ی خود اتلاف نکنید. از این زمان حیاتی، برای گفتگو با مشتری احتمالی و پیرامون مشکلات او استفاده کنید، و به ذكر تنها سه مزیت کلیدی خود اکتفا کنید (حداکثر یک شعار سه کلمه ای!)

در انتها نیز مجددا مزایا و وجوه تمایز خود را با دیگران بیان کنید. مغز می داند که ارائه ی شما کی به پایان خود نزدیک می شود، و به همین دلیل در این مقطع از روی غریزه، توجه خود را به پیام شما جلب می کند. مغز قدیم به طور خودکار در ابتدا و انتهای هر تعامل هشیارتر خواهد بود.

3. دیداری

مغز خزنده دیداری است، و این اطلاعات بصری است که ابتدا به مغز وارد می شود و می تواند به یک تصمیم گیری سریع و کارآمد منتهی شود. اعصاب دیداری ۲۵ برابر سریعتر از اعصاب شنیداری است و مستقیما به مغز قدیم وصل است.

برای آنکه پیام خود را اثربخش کنید، استفاده از موارد زیر را مدنظر قرار دهید:

• اشیای متحرک سه بعدی (به عبارت دیگر، خود شما!)

• اشیای ثابت سه بعدی: اگر برای مثال چیزی انتزاعی مثل یک نرم افزار را تبلیغ می کنید،به مشتری اجازه دهید تا آن را بر صفحه ی رایانه یا تبلت ببیند. این تصاویر نسبت به عکسهای دو بعدی در پاورپوینت مؤثرتر است. مغز این تصاویر را بهتر درک می کند.

• اشیای محرک دوبعدی: برای مثال ویدئو، می تواند در انتقال پیام شما به مغز معجزه کند

• دوبعدی ثابت: اگر از پاورپوینت استفاده می کنید، از قرار دادن حجم زیادی متن و تصاویر قدیمی اجتناب کنید.

4. ملموس و عینیت گرا 

مغز قدیم که به همه ی موجودات کمک کرده است تا برای میلیونها سال به حیات خود ادامه دهند، ماهیتی محتاط و دیر باور دارد. شما نمی توانید آن را فریب دهید؛ چرا که تنها اطلاعات ساده، اثبات پذیر و ملموس را می پذیرد. پردازش اعداد و ارقام برای مغز خزنده دشوار است.

کلماتی نظیر راه حل کارآمد، نواوری پیشرو، و یکپارچه و مقیاس پذیر برای مغز جدید معنادار است نه مغز خزنده. مغز خزنده به صورت پیوسته مترصد چیزهای آشنا و مورد پسند خود است؛ چیزی که بتوان به سرعت آن را تشخیص داد، چیزی که ملموس باشد. فراموش نکنید که مغز جديد از مغز قدیم دستور می گیرد؛ همیشه همین بوده و هست

5. تضادپذير

مغز قدیم، تضاد را براحتی درک می کند. تضاد، موتور محرکه ای ایمن برای تصمیم گیری است، و به مغز قديم امکان تصمیم گیری امن و فوری را می دهد. بدون وجود تضاد، مغز خزنده سردرگم می شود و این موضوع موجب به تأخیر افتادن تصمیم گیری او می شود. 

قبل | بعد، با / بدون، آرام / سریع و... همگی به مغز خزنده در یک تصمیم گیری بجا کمک می کند. به مشتری اجازه دهید تا کاملا درک کند که چه تفاوتی میان دنیای او قبل از تجربه ی راهکار شما و دنیای او پس از اینکه محصول شما را امتحان کرد، وجود دارد.

6. هیجان طلب و احساسی 

مغز خزنده قويا با هیجانهایی مثل ترس تحریک می شود. نتایج تحقیقات عصب شناسان نشان می دهد که ترکیبات هیجانی، فعل و انفعالاتی شیمیایی را به وجود می آورد که به طور مستقیم در نوع یادآوری و اقدامات ما اثر می گذارد.

 

منبع: برگرفته از کتاب نورومارکتینگ نظریه و کاربرد نویسنده پرویز درگی

www.dargi.ir 

0 دیدگاه :

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران