مغزمیانی؛ کودک بازیگوش احساساتی » مرکز مطالعات نورومارکتینگ


مغزمیانی؛ کودک بازیگوش احساساتی


 

 

مغزمیانی؛ کودک بازیگوش احساساتی

مغز میانی، مغز عاطفی یا قسمت لیمبیک مغز، قسمتی است که احساسات پردازش می‌شوند. این قسمت همان سرچشمه ای است که احساسات شما با آن سروکار دارد و ریشه بسیاری از انگیزه های خرید شماست. مغز میانی بین پستاندارن مشترک است و مسئول ترشح هورمونهای مربوط به احساسات و هیجانات است. این بخش مغز همچون مغز قدیم شما در بخش ناخوداگاه قرار دارد.

آیا برای شما هم پیش آمده است که چیزی را بخرید یا غذایی را بخورید یا کاری را انجام دهید و در همان لحظه حس خوبی داشته باشید اما بعداً پشیمان شوید و به این فکر کنید چرا به همان لذت آنی بسنده کرده اید؟

خیلی عجیب نیست! این سازوکار مغز میانی است که شما را به سمت لذت های زودگذر و سریع هدایت می کند.

این همان قسمت مغز است که وقتی برای سحرخیزی ساعت را تنظیم می کنید باعث می شود شما دو ساعت دیرتر به قرار خود برسید یا اینکه در زمان مطالعه به شما یادآوری می کند مدام شبکه های اجتماعی را بررسی کنید تا اخبار جدید از دست نرود.

مغز عاطفی مثل کودکی بازیگوش و احساساتی است و به دنبال شادی، لذت و حس خوب است و به سراغ هر کاری که در لحظه برایش لذت بخش تر باشد می رود و به نتایج حاصل از کار در آینده، توجهی ندارد. مغز میانی از کارهای تکراری و خسته کننده فراری است و تمرکز بالایی روی جزئیات ندارد. این بخش مغز درصورتی که کاری نیازمند دقت و توجه زیادی باشد علاقه ای نشان نمی دهد و شما را به سمت کار دیگری هدایت می کند. مغز میانی دنبال این است که افراد دوست داشتنی را پیدا کند و از بودن با آنها لذت میبرد به همین دلیل اگر یک رفتار مثبت از فردی مشاهده کند، این رفتار را به تمام شخصیت فرد تعمیم می دهد به همین دلیل ما در شروع ارتباط جذب افراد خوش پوش و زیبا می شویم و حس می کنیم احتمالا فرد جذابی باشد.

این بخش مغز از کلمات سخت و دشوار فراری است، از این رو اگر در صحبت های فرد مقابل درگیر اصطلاحات تخصصی و فنی شود یا کلماتی را بشنود که نمیتواند متوجه شود سریع تصمیم به ترک ارتباط می گیرد.

به طور خلاصه، کاری برای مغز میانی خوشایند است که احساس کند این کار لذت بخش و جذاب است و قرار نیست خسته شود.

نویسنده مقاله: مجید مجیدی

 

 

0 دیدگاه :

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران