0 نظر

چهار گام تا ارتقای هوش بهر فروش: چگونه فروشنده ای باهوشتر باشیم؟

این بخش از نقشه ی مغز مشتری، در محوریت قرار دارد. این ۴ مرحله بسیار ساده و ابتدایی هستند و به شما در راهبری و تأثیرگذاری بر ذهن مشتری، کمک شایان توجهی می کنند. با پیگیری این ۴ مرحله، می توانید پیامی قدرتمند بسازید و به نحو مؤثری با مغز مخاطب ارتباط برقرار کنید. این کار موجب تسریع فرایند تصمیم گیری مغز خواهد شد.

0 نظر

چگونه در تصمیم گیری مشتری سهیم باشیم؟

دنیای امروز، صحنه ی کارزار رقابت است. شاید بتوان گفت که در این کارزار رقابتی سنگین، دشمنی وجود دارد که از دیگران خطرناکتر است و حرکات او کمتر قابل پیش بینی است؛ نام این دشمن سرسخت، بی تصمیمی است. طبق گزارش یکی از شرکتهای مشاوره ی فروش به نام د سیلز بنچ مارک ایندکس ، نزدیک به ۶۰ درصد مخاطبان حائز شرایط مطلوب، قربانی وضع موجود و حالت بی تصمیمی خود هستند. اما چه باید کرد که مشتری را از این حالت خارج کرد؟

0 نظر

در این مقال به معرفی چهار ویژگی مغز پرداخته خواهد شد که با درک درست آن ها می توانید بیش از پیش پیرامون شیوه تصمیم گیری انسان ها اطلاعات کسب کنید.

0 نظر

1. اشاره به پول شما را مغرور می کند.

تصاویر و هر نوع اشاره ای به پول، به شما حس غرور می دهد و می تواند شما را به سمت اقداماتی خودخواهانه هدایت کند، از کمک به دیگران باز دارد و به بیان کلی تر شما را خودمحور سازد. اینگونه نشانه ها را می توان در مورد محصولات پولساز استفاده کرد؛ محصولاتی که مصرف کننده با خرید آنها قصد کسب درآمد دارد. اما در مورد محصولات گران اثر عکس دارند. همچنین در مورد اقدامات خیریه و زمانی که به احساسات همدردی و بخشندگی نیاز است، نباید از اشارات پولی استفاده کرد.

0 نظر

در این بخش از نقشه ی مغز، شما می آموزید که چگونه با استفاده از ۶ بلوک پیام ساز ساده، حداکثر اثر گذاری را روی مغز خزنده داشته باشید. این ۶ واحد پیام، مجموعه ای قدرتمند از ابزارهایی هستند که می توان از آن در هر نوع ارائه ی فروشی، اعم از بازاریابی با استفاده از ایمیل، بروشور، ارائه ی پاورپوینت و... استفاده کرد.

قبلی بعدی
گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران