2 نظر

FMRI یا تصویربرداری کاربردی از رزونانس مغناطیسی مغز، پیشرفته‌ترین ابزار اسکن مغزی موجود است. FMRI ویژگی‌های مغناطیسی هموگلوبین خون (قسمتی در گلبولهای قرمز که وظیفه‌ی حمل اکسیژن را دارا است) را اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر  FMRIمیزان خون اکسیژنه در مغز را می‌سنجد. زمانی که مغز مشغول انجام وظیفه‌ای خاص است، آن بخش از مغز به سوخت بیشتری نیازمند خواهد بود. سوخت مغز، اکسیژن و گلوکز است. از این رو هرچه بخشی از مغز بیشتر فعالیت کند، میزان مصرف سوخت آن نیز بالا خواهد رفت و جریان خون اکسیژنه بیشتری در آن نواحی از مغز جاری خواهد شد.

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران