0 نظر

آیا وقتی که حرف رفتن به فست فود برای صرف شام پیش می‌آید، قند در دل کودکتان آب می‌شود؟خوب ظاهراً در مغز آنها نیز چنین فعل و انفعالاتی رخ می‌دهد.  براساس پژوهش جدید انجام گرفته توسط دانشگاه میسوری کانزاس سیتی و مرکز پزشکی کانزاس از طریق انجام اسکن مغزی  MRIاز بخش اشتها و لذت مغز کودکان، لوگوی فست فودهایی مثل مک دونالد و برگرکینگ موجب فعال شدن مغز آنها می‌شود. نتایج این پژوهش در نشریه Independent لندن به چاپ رسیده است.

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران