0 نظر

مغز جدید؛ دانشمند منطقی

پس از بررسی مغز قدیم به عنوان مسئول حفظ بقا، انرژی و ادامه نسل و مغز میانی به عنوان منشا ادارک احساسات اکنون نوبت به مغز جدید یا نئوکورتکس می رسد.

مغز جدید یا مغز منطقی، جدیدترین بخش شناسایی شده در ساختار مغز از نظر فرضیه تکامل است. پردازش زبان، سخنرانی، خواندن، نواختن، گوش-دادن به موسیقی، تفکر، برنامه ریزی و ... همه توسط مغز جدید انجام می‌شود.

0 نظر

مغزمیانی؛ کودک بازیگوش احساساتی

مغز میانی، مغز عاطفی یا قسمت لیمبیک مغز، قسمتی است که احساسات پردازش می‌شوند.

0 نظر

این بار از نگاهی کمی متفاوت تر به محرک های موثر بر مغز قدیم می پردازیم. این شش بلوک، زبان مغز خزنده را رمزگشایی می کنند. برای شناخت درست نوع عملکرد مغز قدیم یا خزنده، باید با محرکهای آن آشنایی کامل داشت.

0 نظر

نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی یکی از شاخه های نوین بازاریابی است که با مطالعه ساختار مغز انسان و تاثیر محرک های بیرونی بر مغز انسان به دنبال پیدا کردن روش های تاثیرگذاری بر مشتری است تا به ما کمک کند به آنچه مشتری نمی گوید اما روی تصمیم او موثر است گوش کنیم.

0 نظر

گفته های مشتریان در تحقیقات بازار مهمترین منبع اطلاعات ما بود.

شرکت های برتر دنیا هزینه های بسیار زیادی را برای انجام تحقیقات و نظرسنجی از مشتریان خود هزینه میکردند تا بتوانند به خواسته ها و  علایق واقعی مشتریان که در فرم ها یا مصاحبه ها ارایه کرده اند دست پیدا کنند. اما در موارد بسیاری مشتریان خلاف آنچه گفته اند عمل میکنند.

 

گزارش جایگاه ذهنی سلبرتیهای ایرانی در شهر تهران